Znajdziesz nas także na :

 

Żłobek Bajkowa Kraina

ul. Słowackiego 20

87-640 Czernikowo

dyrektor 534 415 216

żłobek  534 336 414

zlobek@czernikowo.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  • publikowane teksty i nagrania wideo nie posiadają na dzień publikacji audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  • formularz zapisu  e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy
  • dokumenty PDF i Word są dokumentami edytowalnymi

Strona zapewnia dostępność cyfrową do:

  • danych teleadresowych placówki
  • narzędzia służącego do kontaktu - formularza kontaktowego,
  • narzędzia pozwalającego wysłać email i wykonać połączenie,
  • deklaracji dostępności
  • responsywna strona jest w budowie