O nas

 

Żłobek w Czernikowie został oficjalnie otwarty 15 grudnia 2020 r. Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców gminy. Docenili oni nie tylko nowoczesną bryłę obiektu, ale przede wszystkim wyposażenie, m.in. interaktywne pomoce dydaktyczne.

Budowa żłobka „Bajkowa kraina” w Czernikowie rozpoczęła się w grudniu 2019 r. Była odpowiedzią władz samorządowych na oczekiwania mieszkańców.

Do tej pory w gminie nie było miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3. Czernikowski żłobek nie powstałby jednak, gdyby nie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał 2,8 mln zł unijnego dofinansowania w ramach poddziałania „Inwestycje w infrastrukturę społeczną”. Dodatkowo udało się także pozyskać 1,2 mln zł wsparcia ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Żłobek powstał na miejscu dawnych budynków po posterunku policji. Zbudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni niemal 480 m2, w którym znalazły się dwie sale pobytu dziennego, szatnie, sanitariaty, kuchnia, magazyny, korytarze, a także pomieszczenia socjalne, pedagogiczne i techniczne. Wykonawca w ramach zadania zagospodarował poza tym teren przed obiektem, dzięki czemu udało się wybudować parking, taras i plac zabaw. Zastosowano technologie ekologiczne – pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Budynek już na pierwszy rzut oka wyróżnia się nowoczesną bryłą i dużymi przeszkleniami. Na uwagę zasługuje także wyposażenie. Dzieci będą mogły korzystać m.in. z interaktywnych zabawek edukacyjnych i urządzeń do edukacji sensorycznej. Dodatkowo zakupiono sprzęt multimedialny – telewizory monitoringowe, komputery i laptopy.

– Czernikowski żłobek odpowiada najwyższym standardom konstrukcyjnym, funkcjonalnym i edukacyjnym. Rodzice z naszej gminy długo na niego czekali. Teraz będą mogli łatwiej pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie pozwoli to na większą aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza kobiet – tłumaczy Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo. – Znacząco podniesie to jakość życia w gminie.

Instytucja miała zostać oddana do użytku wcześniej, jednak kryzys, związany z epidemią koronawirusa, wydłużył prace. Ostatecznie żłobek otwarto 15 grudnia 2020 r.

Zainteresowanie rodziców było bardzo duże. Przyjęliśmy 48 dzieci, ale mamy już listę rezerwową. Duża liczba zgłoszeń świadczy o tym, że taki obiekt był w gminie potrzebny – wyjaśnia Bożena Lewandowska, dyrektorka żłobka. – Zatrudniliśmy sześciu wykwalifikowanych opiekunów i dwóch pomocników, pielęgniarkę i pracownika technicznego. Do końca grudnia będą odbywać się zajęcia adaptacyjne dla dzieci i opiekunów, aby maluchy mogły oswoić się z nami i nowym miejscem.

Finansowanie bieżącej działalności żłobka, włącznie z wynagrodzeniem dla pracowników, przez pierwsze dwa lata jego funkcjonowania także zostanie niemal w całości pokryte ze środków unijnych. Na ten cel udało się pozyskać ponad 1 mln zł dofinansowania. Fundusze pozwolą także opłacić zakup materiałów dydaktycznych. Gmina stara się również o dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” na zakup rocznego zapasu artykułów sanitarno-higienicznych.

 

Znajdziesz nas także na :

 

Żłobek Bajkowa Kraina

ul. Słowackiego 20

87-640 Czernikowo

dyrektor 534 415 216

żłobek  534 336 414

zlobek@czernikowo.pl